سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستاننخست وزیر سابق گرجستان به 5 سال زندان محکوم شد.  

 
 
وانو مرابیشویلی که در دوران ریاست جمهوری ميخيل ساکاشويلي نخست وزیر گرجستان بود از سوی دادگاهی در شهر کوتائیسی به 5 سال زندان محکوم شد. مرابیشویلی بخاطر سوء
استفاده از اموال دولتی و پرداخت رشوه در انتخابات گناهکار شناخته شده است و رای دادگاه امروز 17 فوریه علیه او صادر شد. وکیل مرابیشویلی می گوید که به رای دادگاه اعتراض خواهد کرد.
ایوان مرابیشیلی حدود هشت سال وزیر کشور گرجستان بود و در اواخر دوران ریاست جمهوری ساکاشويلي به مقام ن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1